آموزش صفر تا صد رنگ

آموزش صفر تا صد رنگ

کاتالوگ خوانی

شناخت رنگها شامل: رنگهای هارمونی ، رنگهای متضاد، رنگهای سایه، رنگهای مکمل

تبدیل رنگهای سرد به گرم

روش صحیح دکلره

شناخت انواع اکسیدان ها و کاربردهای آنها در رنگ و مواد بلیچ

آموزش تتو زدن تارتارمو

رشته جذاب و پولساز کاربامواد، اما …

موهای سوخته و دمیج بعد از اتمام کار
تناژ زردی و سبزی در مو
رنگ کدر و کثیف
زخم‌های کف سر مشتری
مشتری ناراضی و گله‌مند

این‌ها کابوس یک رنگ‌کار است.

خیلی از رنگ‌کارها بعد از ۱۰ سال کار، حتی کاتالوگ‌خوانی را هم به درستی بلد نیستند.

تماس مستقیم